Başkanın Görevleri


1.Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

2.Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

3.Meclise ve encümene başkanlık etmek.

4.Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

5.Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

6.Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

7.Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

8.Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

9.Belediye personelini atamak.

10.Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

11.Şartsız bağışları kabul etmek.

12.Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

13.Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

14.Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


28.09.2017 17:17:21     5139

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr