İLAN


İLAN

 

 

1.İlçemiz Fındıklı mahallesinde mülkiyeti belediyemize 102 ada,62 nolu parsel devlet ihale kanununun 35/C  maddesine istinaden açık teklif usulü ile şatışı yapılacaktır.  

2-ihale        04.12.2017                    Pazartesi  günü saat 14.00 da encümen huzurunda belediye meclis salonunda yapılacaktır.

3.taşınmazın satışına dair muhammen bedel 600,000,00 (altıyüzbinlira) TL olup geçici teminatı 18.000,00 (onsekizbin) TL dir.  

 

4.Geçici teminat  %3’tür.ihaleye katılabilmek için geçici teminatın Belediye veznesine   ihale saatinden en geç 1 saat önce yatırılması gerekmektedir.

                                          

 

 


28.11.2017 13:14:42     4119

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr