İHALE İLANI


1- Belediyemize ait Fındıklı Mahallesi yeni yapılan kent meydanında bulunan çay ocağı alanı yap işlet devret modeli ile 2886 sayılı kanun hükümlerine istinaden ihaleye çıkarılacaktır.

2-İhale 14/07/2021 tarihinde saat 15:00'da Encümen huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. 

3-kiralamaya dair muhammen bedel 150.000,00-( yüzellebinbinlira) TL. olup, % 3 geçici teminatı 4.500,00-(dörtbinbeşyüzlira) TL'dir. 

4-Geçici teminat % 3'tür. İhaleye katılabilmek için geçici teminatın Belediyemiz veznesine ihale saatinden en geç 1 saat önce yatırılması gerekmektedir. 

5-İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.


09.07.2021 13:18:54     1282

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr