İHALE İLANI


1- Belediyemize ait,Bozkurt Mahallesi 314 ada,16 parselde bulunan taşınmaz ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2-İhale 27.02.2023 tarihinde saat 14:30'da Encümen huzurunda Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Taşınmazın satışına dair muhammen bedel 3.200.000,00.-( üçmilyonikiyüzbintürklirası) TL. olup, geçici teminatı 96.000,00-(doksanaltıbintürklirası) TL'dir.

4-İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İlanen duyurulur


23.02.2023 14:42:25     722

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr