İHALE İLANI


1- Belediyemize ait Fındıklı Mahallesi 105 ada,73 nolu parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

2-İhale 14/07/2021 tarihinde saat 14:00'da Encümen huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. 

3-Taşınmazın satışına dair muhammen bedel 450.000,00-( dörtyüzellibinlira) TL. olup, % 3 geçici teminatı 13.500,00-(onüçbinbeşyüzlira) TL'dir. 

4-Geçici teminat % 3'tür. İhaleye katılabilmek için geçici teminatın Belediyemiz veznesine ihale saatinden en geç 1 saat önce yatırılması gerekmektedir. 

5-İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.


09.07.2021 13:20:12     1368

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr