İHALE İLANI


1- Belediyemize ait Bozkurt Mahallesi 55 ada,6 nolu parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

2-İhale 14/07/2021 tarihinde saat 14:30'da Encümen huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. 

3-Taşınmazın satışına dair muhammen bedel 900.000,00-( dokuzyüzbinlira) TL. olup, % 3 geçici teminatı 27.000,00-(onüçbinbeşyüzlira) TL'dir. 

4-Geçici teminat % 3'tür. İhaleye katılabilmek için geçici teminatın Belediyemiz veznesine ihale saatinden en geç 1 saat önce yatırılması gerekmektedir. 

5-İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.


09.07.2021 13:21:07     1503

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr