PLAJ İLAN


PLAJ İLAN

1.Belediyemiz ile Keşap Kaymakamlığı arasında 21.04.2017 tarihinde imzalanan protokol ile 10 yıl süre ile kiralanan Düzköy altı plaj tesisleri işletme maliyetinin düşürülmesi için 9 yıl süre 2886 sayılı kanun maddelerine istinaden açık artırma süreti ile  kiraya verilecektir

2-ihale 29.12.2017 Cuma günü saat 14.00 da encümen huzurunda belediye meclis salonunuda yapılacaktır.

3.taşınmazın kiraya verilmesine dair muhammen bedel

 

4.Taşınmaz mal 9(dokuz) yıllığına kiraya verilecektir.

 

5.Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır.oranı %3’tür.ihaleye katılabilmek için geçici teminatın Belediye veznesine   ihale saatinden en geç 1 saat önce yatırılması gerekmektedir.

6-ihalede istenilecek belgeler

      İkametgah belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi

18- vekaleten katılıyor ise  noter tastikli vekaletname

19- ihaleye gireceklerin belediyemize borcu bulunmayacaktır.

 

                                                                                   


27.12.2017 12:28:23     3976

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr