İHALE İLANI


1- Belediyemize ait Bozkurt Mahallesi 19 S 2 pafta 248 ada 97 nolu parsel, Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.,

2- İhale 30/04/2020 tarihinde  saat: 14:00'da Encümen huzurunda Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

3- Taşınmazın satışına dair muhammen bedel 265.050,00-  (ikiyüzaltmışbeşbinelli lira) TL. olup, geçici teminatı 7.951,50-(yedibindokuzyüzellibirbin lira elli kuruş) TL'dir.

4- Geçici teminat % 3'tür. İhaleye katılabilmek için geçici teminatın Belediyemiz veznesine ihale saatinden en geç 1 saat önce yatırılması gerekmektedir.

 

 


21.04.2020 12:59:46     2164

İletişim

  • Keşap Belediye Başkanlığı
    Keşap/GİRESUN
  • (0454) 641 4545 - 641 4044
  • (0454) 641 4360
  • bilgi@kesap.bel.tr